Dimo er DANFOSS forhandler / Dimo has signed a reseller agreement with DANFOSS

danfoss.png

Dimo har  inngått ein forhandlaravtale med Danfoss.

Avtalen omfattar sal og marknadsføring av:

Industriautomatikk
Vi tilbyr alt av komponentar og løysingar for overvaking og styring av trykk og temperatur samt væskestyring. 

Dimo har og inngått samarbeidsavtale med Danfoss Power Solution.

Vi tilbyr avanserte system og eit breidt utval komponentar for mobile anleggsapplikasjonar.
Vi har stort lager av delar til Danfoss PVG ventilar

English:

Dimo has signed a reseller agreement with Danfoss.
The agreement cover sales & marketing of:

Industrial Automation
All about components and solutions for monitoring and control of pressure and temperature, and fluid control.

Dimo have also signed an co-operation agreement with Danfoss Power Solution
We provide high-performance systems and a broad range of components for mobile off-highway applications.

Produkter / Products:

Industriautomatikk / Industrial Automation
- Trykktransmittere / Pressure transmitters
- Magnetventiler / Solenoid valves
- Spoler til magnetventiler / Solenoid coils
- Trykkstyrte ventiler / Externally operated valves
- Temperaturstyrte ventiler / Thermostatic valves
- Elektroniske pressostater / Electronic pressure switches
- Pressostater / Pressure switches
- Pressostater differense / Pressure switches differential
- Termostater / Temperature switches
- Temperaturfølere og transmittere / Temperature sensors
- Kontaktorer og motorvern / Contactors and Motor Starters
- Tilbehør og reservedeler / Accessories and Spare Parts

Power Solution
- Elektroniske kontrollar (modulær hardware, avansert software og brukervennlig PLUS+1)
  Electronic Controls (modular hardware, advanced software and the user frendly PLUS+1)

- Stempel pumper og motorar
   Piston Pumps and Motors

- PVG proporsjonal ventilar
  PVG Proportional Valves

- Orbital motorar
  Orbital Motors

- Styring (tohjul-, firehjul- eller leddstyring, GPS autostyring og Joystick, m.m)
  Steering (two-wheel, four-wheel or articulated steering, GPS auto-steering and Joystick)