Informasjon om koronavirus

adobestock_318040587.jpeg

Kjære kunde,

I samband med koronaviruset, følgjer DIMO AS situasjonen tett og vi held oss til dei oppmodingane og vedtaka som vert gjort av nasjonale og lokale styresmakter.

Tenestereiser lokalt og nasjonalt vil i ei tid framover bli vurdert i kvart einskilt tilfelle. Det vil ikkje vere aktuelt for tilsette i Dimo å reise utanlands før styresmaktene opnar for dette. Tilsette som kjem frå utanlandsreiser skal i heimekarantene anten dei er smitta eller ikkje.

Bespoke Engineering Solutions

Our goal is to offer innovative and cost effective solutions to our customer wishes.

 

Dimo is a Parker Distributor

 

2c_dist_parkerlogo.jpg